fbpx

TRAINING

Training

คลาสสอนส่วนตัวหรือแบบองค์กร จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 1 – 500คน ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ สอนแบบหมดเปลือกจากประสบการณ์จริงมากกว่า 10 ปี และธุรกิจที่เคยดูแลมา มากกว่า 1,000 ธุรกิจ เนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงความต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ รวมถึงสินค้าหรือบริการของผู้เรียน ที่สำคัญนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ

Facebook Advertising (Basic / Advance)

สามารถใช้ Facebook Ads ทำโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้จริง

Google Advertising

สามารถใช้ Google Search Ads ทำโฆษณาด้วยคีย์เวิร์ดเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังมีความสนใจ เข้ามาดูสินค้าหรือบริการของธุรกิจคุณ ในอันดับต้นๆของหน้าแรก Google

Content Strategy

วางแผนการทำคอนเท้นต์ของสินค้าหรือบริการของคุณ ด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ ทำให้กลุ่มเป้าหมายอยากดูหรืออยากอ่าน รวมไปถึงตอบโจทย์การทำโฆษณาตามนโยบายการทำโฆษณา Facebook

ทำแบบทดสอบประเมินทักษะ
พร้อมรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี