fbpx

ทำการตลาดไม่ให้ลูกค้าเตลิด (ฉบับนักขายออนไลน์มือใหม่)

อยากทำการตลาดออนไลน์ ไม่ใช่แค่ใช้สื่อออนไลน์ได้ แต่ต้องใช้ให้เป็น เราต้องมีการวางแผนสู่การสร้างยอดขายอย่างชัดเจน และที่สําคัญ คือ เราต้องจัด “ลูกค้า” เป็นศูนย์กลางของกระบวนการกระตุ้นให้เกิดยอดขายโดยใช้สื่อโซเชียลต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก่อนจะก้าวขาเข้าสู่การทำการตลาดออนไลน์ เหล่านักขายมือใหม่ควรเข้าใจถึงหลักการในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณเสียก่อน

 1. ใครคือลูกค้าของคุณ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ถิ่นที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม
 2. ลูกค้าต้องการซื้ออะไร เช่น คุณภาพ หีบห่อ คุณสมบัติของสินค้า ยี่ห้อ ฯลฯ เพื่อที่เราจะนําไปปรับปรุง และสร้างคุณค่าหรือประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 3. ซื้อที่ไหน ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต์ ซื้อผ่าน LINE ซื้อบน Facebook ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถกําหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ตรงกับช่องทางของผู้ซื้อ
 4. ซื้อเมื่อไร ผู้บริโภคซื้อเมื่อไร ซื้อตอนไหน และซื้อบ่อยแค่ไหน เป็นเรื่องของโอกาสและความถี่จะสามารถช่วยให้คุณกําหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับโอกาสในการ ซื้อของผู้บริโภคได้
 5. ทําไมถึงตัดสินใจซื้อ อาจซื้อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน หรือซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น ซื้อนาฬิกาหรูเพื่อตอบสนองความชอบ หรือต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ตนอยู่
 6. ซื้ออย่างไร ถือเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการส่งเสริม การตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย มาช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซื้อ

หลังจากวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูกันว่ามีเครื่องมือใดที่เราสามารถใช้ในกระบวนการเหล่านี้ได้บ้าง อย่างแรกทํายังไงให้ลูกค้า “เห็น” เราบนโลกออนไลน์ เครื่องมือที่สําคัญคือโซเชียล เช่น Facebook, Instagram, Line, Tiktok, Youtube, และ Twitter อย่างที่สอง ทําให้ลูกค้า“หา” เราเจอบนโลกออนไลน์ เครื่องมือสําคัญคือ Google, Website, Blog และ Webboard และสุดท้าย ทําให้ลูกค้า “อยากซื้อ” ต้องทำให้ลูกค้าซื้อง่ายจ่ายคล่องบนโลกออนไลน์ เครื่องมือสําคัญคือ Marketplace เช่น Shopee Lazada รวมทั้งเว็บไซต์แพลตฟอร์มขายสินค้าของเราเอง

ต่อไปถึงตาของขั้นตอนการเริ่มการตลาดออนไลน์ฉบับมือใหม่ ทำความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

 1. เลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณก่อน เพศอะไร ช่วงอายุเท่าไร ไลฟ์สไตล์ในการดําเนินชีวิตเป็นยังไง ถิ่นอาศัยอยู่ที่ไหน ระดับการศึกษาใด ฯลฯ
 2. กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมออนไลน์เป็นอย่างไร ใช้ช่องทางออนไลน์มากน้อยแค่ไหน ใช้เมื่อไร ใช้เพื่ออะไร ซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์หรือเปล่า
 3. วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของคุณ วัตถุประสงค์ในการสื่อสารผ่าน Social Media คืออะไร อาทิ สร้างแบรนด์ เพิ่มจํานวนผู้ติดตาม สร้าง Traffic ไปที่เว็บไซต์ หรือกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น
 4. สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง สร้างวิธีนําเสนอแตกต่าง น่าสนใจกว่า คอยวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นตัวคุณเองจะชอบหรือไม่ การเข้าใจและวิเคราะห์คู่แข่งนั้นทำให้เราสามารถวางตำแหน่งเป้าหมายของแบรนด์ให้แตกต่างจากคู่แข่งได้
 5. ช่องทางที่คุณเลือกใช้ขายสินค้าคืออะไร เลือกช่องทางที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter หรือ Line ดูความเหมาะสมของคอนเทนต์และความถี่ในการโพสต์
 6. วัดผลที่ได้ คุณใช้อะไรเป็นตัววัดความสําเร็จ ยอดไลค์ จํานวนผู้ติดตาม หรือยอดขาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถวัดผลได้จากข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ลงทุนโฆษณาหรือทําสื่อเผยแพร่ไปนั้นมีเป้าหมายคืออะไร
 7. อย่าลืมวิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์ Social Media ทุกชนิดมีข้อมูลวิเคราะห์ให้อยู่แล้วว่าการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การบอกต่อในแต่ละวันมีจํานวนเท่าไร ฉะนั้น อย่าลืมใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพของ โพสต์ และโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์อาจมีหลากหลายขั้นตอนและสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาขั้นตอนเหล่านั้นคือการมีเป้าหมายชัดเจน เมื่อมีเป้าหมายแล้ว การวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นจะตามมาเอง ขั้นตอนเหล่านี้อาจดูยุ่งยาก แต่การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะทำให้การเริ่มต้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้นและทำให้ธุรกิจของคุณให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้น

Facebook
Twitter
Email